1 - سرويسها به صورت دوره اي و با توجه به سياستهاي شركت متغير خواهند بود.

2 - كليه مودمها يكسال گارانتي تعويض دارند و از ماركهاي معتبر D-link , TP-Link  مي باشند.

بروز رسانی ( 1397/06/20 )

بسته طلايي
 

بسته نقره اي
 

بسته برنزي
 

سرعت 0 مگابیت 

سرعت 0 مگابیت

سرعت 0 مگابیت

حجم0 گیگ 0 ماهه

حجم 0 گیگ 0 ماهه

حجم 0 گیگ یکساله

مودم  ندارد
 

0 تومان

مودم  ندارد


0 تومان

مودم  ندارد


0 تومان

اعزام كارشناس و نصب

0
( اختیاری)

اعزام كارشناس و نصب

0
( اختیاری)

اعزام كارشناس و نصب

0
( اختیاری)

هزينه رانژه مخابراتي

اضافه می گردد
0 تومان

هزينه رانژه مخابراتي

 اضافه می گردد
0 تومان

هزينه رانژه مخابراتي

اضافه می گردد
0 تومان

0 تخفیف دارد

0 گیگ هدیه
0 گیگ 0الی0 بامداد

از قرار ماهیانه 0 گیگ

مبلغ سرویس بدون مودم و نصب  :

(با %9مالیات برارزش افزوده )

 

0 تومان

مبلغ سرویس بدون مودم و نصب :

(با %9مالیات برارزش افزوده )

0 تومان

مبلغ كل بدون مودم و نصب  :

(با %9مالیات برارزش افزوده )

0 تومان