1 - سرويسها به صورت دوره اي و با توجه به سياستهاي شركت متغير خواهند بود.

2 - كليه مودمها يكسال گارانتي تعويض دارند و از ماركهاي معتبر D-link , TP-Link  مي باشند.

بروز رسانی ( 1396/11/30 )

بسته طلايي
 

بسته نقره اي
 

بسته برنزي
 

سرعت 8 مگابیت 

سرعت 2 مگابیت

سرعت 2 مگابیت

حجم 1000 گیگ 6 ماهه

حجم 180 گیگ 6 ماهه

حجم 180 گیگ یکساله

مودم  ندارد
 

0 تومان

مودم  ندارد


0 تومان

مودم  ندارد


0 تومان

اعزام كارشناس و نصب

15.000 تومان
( اختیاری)

اعزام كارشناس و نصب

 15.000 تومان
( اختیاری)

اعزام كارشناس و نصب

15.000 تومان
( اختیاری)

هزينه رانژه مخابراتي

اضافه می گردد
13000 تومان

هزينه رانژه مخابراتي

 اضافه می گردد
13000 تومان

هزينه رانژه مخابراتي

اضافه می گردد
13000 تومان

20% تخفیف دارد

180 گیگ هدیه
400 گیگ 2الی7 بامداد

از قرار ماهیانه 15 گیگ

مبلغ سرویس بدون مودم و نصب  :

(با %9مالیات برارزش افزوده )

 

220.000 تومان

مبلغ سرویس بدون مودم و نصب :

(با %9مالیات برارزش افزوده )

108.000 تومان

مبلغ كل بدون مودم و نصب  :

(با %9مالیات برارزش افزوده )

163.000 تومان