نوروزتان پیروز ؛ هر  روزتان نوروز

ارتباط با ما در ایام نوروز :

  •  تماس با شماره های دفتر : 77722774 الی 76   
  • در صورت عدم امکان پاسخگویی به تماس  شما به صورت زیر عمل نمایید :1 - با ارسال پیامک به شماره 30002177722774 اطلاعات لازم مانند شماره حسابها و پشتیبانی سرویسها را دریافت نمایید.

شماره حسابهای ما ( کلیک کنید )


2 - جهت تمدید سرویس ؛ مشخصات وجه واریزی خود را برای ما با پیامک ارسال نمایید . ( پیامک عادی به شماره : 30002177722774 یا  تلگرام به 09022999814 )
( 4 رقم آخر کارت خود ؛مبلغ؛ به کدام حساب بانکی ما ؛ تاریخ واریزی ؛ شماره تلفنADSL ؛ سرویس مورد نظر )

مثال : از کارت 2354 مبلغ 4000 نومان به بانک ملی 3 فروردین 77722774 برای 1 گیگ اضافه 


3 - ارسال ایمیل به آدرس : Montazeri@parsehnetwork.net

حجم اضافه :

1گیگ = 3300 تومان
15 گیگ = 36500 تومان
30 گیگ = 66000 تومان
50 گیگ = 98500 تومان
100 گیگ = 180000 تومان 

می باشد.


با تشکر