1-جهت آگاهي از ميزان مصرف ؛ بروي نام سرويس خود كليك كنيد و پس از وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور از حجم  و باقيمانده زمان مطلع گرديد.

2-همچنين در پايين عكسهاي زير ؛ شماره پشتيباني 24 ساعته سرويس شما درج شده است.

شماره پشتيباني : 1544 شماره پشتيباني : 83852 شماره پشتيباني : 23545 شماره پشتيباني :  شماره پشتيباني : 87778              
      TEL : 87778            TEL : 82185                 TEL : 1577                    TEL : 1524                      TEL : 1544
          آسیاتک                              صبانت                           پیشگامان                            فن آوا                          عصرتلکام